บทความวิชาการ
Role of Emollient in Eczema บทบาทของสารที่ช่วยให้ผิวชุ่มชื้นในโรคผิวหนังอักเสบที่พบบ่อยในร้านขายยา
ชื่อบทความ Role of Emollient in Eczema บทบาทของสารที่ช่วยให้ผิวชุ่มชื้นในโรคผิวหนังอักเสบที่พบบ่อยในร้านขายยา
ผู้เขียนบทความ รศ.นพ.เทอดพงศ์ เต็มภาคย์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-1-000-007-03-2565
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 01 มี.ค. 2565
วันที่หมดอายุ 28 ก.พ. 2566
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 0.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ด้วยโรคทางผิวหนังเป็นภาวะที่พบบ่อยโดยเฉพาะผิวหนังอักเสบ Eczema เป็นภาวะอักเสบของผิวหนังที่เกิดขึ้นได้จากหลากหลายสาเหตุและหลายรูปแบบ ส่วนมากมักมีผื่นคัน บวม หรือแดงตามผิวหนัง สร้างความรู้สึกคันหรือระคายเคือง และเสียความมั่นใจเพราะลักษณะผิวหนังที่ผิดปกติได้ ดังนั้น เภสัชกร มีบทบาทในการรักษาและให้คำแนะนำเพื่อดูแลสุขภาพของคนในชุมชนต่อไป สมาคมเภสัชกรรมชุมชน ฯ จึงจัดทำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์เพื่อบริการสมาชิก ในหัวข้อเรื่อง “Role of Emollient in Eczema บทบาทของสารที่ช่วยให้ผิวชุ่มชื้นในโรคผิวหนังอักเสบที่พบบ่อยในร้านขายยา
คำสำคัญ
Eczema, Dermatitis , Emollient ,GERD guideline, Heartburn, Acid Pocket, Alginate, Reflux suppressant
วิธีสมัครสมาชิก
http://www.pharcpa.com/index.php?page=application