บทความวิชาการ
Topical Analgesics เลือกใช้อย่างไรในออฟฟิศซินโดรม
ชื่อบทความ Topical Analgesics เลือกใช้อย่างไรในออฟฟิศซินโดรม
ผู้เขียนบทความ ผศ.ดร.ภก. ถนอมพงษ์ เสถียรลัคนา
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
รหัสกิจกรรม 1013-1-000-002-05-2565
ผู้ผลิตบทความ บริษัท เอเซค ฟรอนเทียร์ (ประเทศไทย) จำกัด
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 26 พ.ค. 2565
วันที่หมดอายุ 25 พ.ค. 2566
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
office syndrome ไม่ใช่โรคแต่เป็นกลุ่มอาการที่เกิดจากการนั่งหรืออยู่ในท่าเดิมเป็นเวลานาน ๆ เช่น ขณะใช้งานคอมพิวเตอร์ในที่ทำงาน เมื่อเวลาผ่านไปกล้ามเนื้อบางบริเวณจะหดตัว ทำให้เกิดความเครียดของกล้ามเนื้อซ้ำ ๆ อาการหลักที่เป็นผลมาจากท่านั่งที่ไม่ถูกต้องคือปวดหรือตึงกล้ามเนื้อ โดยเฉพาะที่คอ ไหล่ และหลัง ข้อจำกัดของการเคลื่อนไหวและกิจกรรมในช่วงล็อกดาวน์ ส่งผลให้ประชาชนส่วนใหญ่ต้องทำงานจากที่บ้าน การไม่เคลื่อนไหวร่างกายและการนั่งในตำแหน่งเดิมเป็นเวลานาน อาจนำไปสู่ความเสี่ยงที่จะเป็น office syndrome เพิ่มขึ้นได้ มีวิธีรักษา office syndrome รวมถึงกลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อบริเวณกล้ามเนื้อ (myofascial pain syndrome) เช่น การทำกายภาพบำบัด การฝังเข็ม การฉีดยา และการใช้ยารักษาโรค ซึ่งการใช้ยาแก้ปวดเฉพาะที่สำหรับกลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้ออักเสบที่นิยมจ่ายกันก็คือ topical analgesics
คำสำคัญ
วิธีสมัครสมาชิก
วิธีเข้ารับชมคลิป รับชมผ่านแอปพลิเคชัน Medical Leaders Thailand (ฟังก์ชั่น Channel) และเว็ปไซต์ www.medical-leaders-thailand.com หลังจากรับชมเสร็จแล้วโปรดทำแบบทดสอบเพื่อรับหน่วยกิต ชุดการศึกษาต่อเนื่องนี้จัดโดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และบริษัทเอเซค ฟรอนเทียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (ผู้สนับสนุนงานประชุม)