บทความวิชาการ
แคลเซียม รับประทานอย่างไรให้ได้ผล
ชื่อบทความ แคลเซียม รับประทานอย่างไรให้ได้ผล
ผู้เขียนบทความ พญ.กชกร สิทธินามสุวรรณ กุมารแพทย์เฉพาะทาง ด้านต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม โรงพยาบาลวิภาราม
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-1-000-017-05-2565
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 16 มิ.ย. 2565
วันที่หมดอายุ 15 มิ.ย. 2566
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ภาวะกระดูกพรุน มักเป็นเรื่องที่เราจะตระหนักถึงเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ ซึ่งอาจสายเกินไป กระดูกของเราเริ่มเสื่อมและบางลงแล้วตั้งแต่อายุสู่เข้าวัยผู้ใหญ่ การปัองกันกระดูกพรุนจำเป็นต้องเริ่มตั้งแต่วัยเด็กและวัยรุ่น โดยการสร้างเสริมความหนาแน่นของกระดูกให้มากที่สุด ซึ่งปัจจัยหนึ่งที่สำคัญต่อการเพิ่มมวลกระดูกคือ การรับประทานแคลเซียมและวิตามินดีให้เพียงพอต่อความต้องการตามแต่ละบุคคล
คำสำคัญ
แคลเซียม, วิตามินดี, กระดูกพรุน, ตั้งครรภ์, ให้นมบุตร