บทความวิชาการ
แนวทางการดูแลปัญหาสิวที่พบบ่อยในร้านยา How to manage the problem of acne
ชื่อบทความ แนวทางการดูแลปัญหาสิวที่พบบ่อยในร้านยา How to manage the problem of acne
ผู้เขียนบทความ นพ. ปุณวิศ สุทธิกุลณเศรษฐ์ สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-1-000-018-06-2565
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 19 มิ.ย. 2565
วันที่หมดอายุ 18 มิ.ย. 2566
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 0.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
สิว ( Acne ) เป็นกลุ่มอาการสิวเกิดจากการอักเสบของต่อมไขมัน (sebaceous) เป็นหนึ่งในโรคผิวหนังที่มีลักษณะเป็นตุ่มเม็ดเล็กๆและเป็นก้อนไขมันอยู่ด้านใน เกิดจากหลายสาเหตุ เกิดจากการอุดตันหรือการติดเชื้อของต่อมไขมันใต้ผิวหนัง มีหลายประเภทพบได้บริเวณที่มีต่อมไขมันอยู่มากเช่น ใบหน้า ลำคอ หลัง อก สามารถเกิดได้ทุกช่วงวัยพบมากในวัยรุ่นส่วนใหญ่อาการของสิวจะไม่รุนแรงนัก แต่สิวในบางคนอาการจะรุนแรงและอักเสบมาก ที่สำคัญคือ เมื่อสิวหายไปแล้วยังคงทิ้งร่องรอยไว้ให้ดูต่างหน้า บ้างก็เป็นแผลเป็น รอยดำ รอยบุ๋ม หรือรอยนูน การรรักษาสิวนั้นมีหลายๆวิธีขึ้นกับชนิดของสิว และความรุนแรง ในเวชปฏิบัตินั้นรักษาสิวโดยทั่วไปคือ การป้องกันการเกิดสิวใหม่ และลดการอักเสบของรอยโรคเดิมลง ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการรักษา ปัจจุบันการรักษาสิวมีทั้งยาทาเฉพาะที่และยารับประทาน โดยจะเลือกใช้วิธีรักษาแบบใด ขึ้นกับความรุนแรงของสิวในขณะนั้น จึงนำไปสู่บทบาทของเภสัชกรในการให้คำปรึกษาคนไข้ในร้านยาหรือชุมชน เพื่อช่วยให้คำปรึกษาในการแก้ปัญหาโรคผิวหนังและเลือกผลิตภัณฑ์หรือยาที่นำไปสู่แก้ปัญหาผิวดังกล่าว โดยมุ่งหวังที่จะบรรเทาอาการ ลดการเกิดอาการแทรก โรคดังกล่าวระยะยาวอย่างปลอดภัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วย
คำสำคัญ
สิว , ยารักษาสิว , สารช่วยให้ผิวชุ่มชื้น
วิธีสมัครสมาชิก
http://www.pharcpa.com/index.php?page=application