บทความวิชาการ
แนวทางการเลือกใช้วิตามินดี ในร้านยา
ชื่อบทความ แนวทางการเลือกใช้วิตามินดี ในร้านยา
ผู้เขียนบทความ พ.ท. นพ. ธรณัส กระต่ายทอง CMO of Vprecision Medical Center ในเครือโรงพยาบาลวิภาวดี
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-1-000-019-07-2565
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 04 ก.ค. 2565
วันที่หมดอายุ 03 ก.ค. 2566
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 0.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
สืบเนื่องจากวิตามินดีประชาชนมีความนิยมรับประทานมากขึ้น โดยที่กลุ่มผู้บริโภคหาข้อมูลแล้วมาเลือกซื้อ สินค้าเองตามร้านขายยา แต่เนื่องจากวิตามินดีในร้านขายยามีหลากหลายชนิด และแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะที่ เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกันออกไป รวมถึงบางชนิดก็มีข้อจำกัดในการใช้ที่ควรระมัดระวัง สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) จึงเล็งเห็นว่าให้เภสัชกรชุมชนต้องมีความเข้าใจ สามารถ พิจารณา แนะนำวิตามินดีชนิดต่างๆ ให้กับผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม และมีแนวทางในการติดตามผลการใช้จากผู้บริโภคต่อไป จึงเห็นจัดทำสื่อความรู้เรื่องแนวทางการเลือกใช้วิตามินดีในร้านยา เพื่อให้เภสัชกรชุมชน สามารถศึกษาข้อมูล แนวทางเพื่อให้บริการประชาชนที่มารับบริการได้อย่างเหมาะสม
คำสำคัญ
วิตามินดี วิตามินดี 2 วิตามินดี 3
วิธีสมัครสมาชิก
สมัครออนไลน์ www.pharcpa.com