การประชุมวิชาการ
The Future of Weight Care ทางเลือกใหม่ในการดูแลน้ำหนัก
ชื่อการประชุม The Future of Weight Care ทางเลือกใหม่ในการดูแลน้ำหนัก
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-2-000-005-02-2567
สถานที่จัดการประชุม zoom webinar
วันที่จัดการประชุม 07 ก.พ. 2567
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชนและ เภสัชกรชุมชนที่สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โรคอ้วนเป็นสาเหตุของโรคร้ายแรงอื่น ๆ เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ฯลฯ ซึ่งทำให้โรคอ้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรคร้ายแรงเหล่านี้ได้ ในปัจจุบันมียาฉีดที่สามารถใช้ลดน้ำหนักและผ่านการรับรอง Indication จากคณะกรรมการอาหาร นั่นคือ Liraglutide ซึ่งเป็นสารที่ช่วยควบคุมความหิวและลดการบริโภคอาหาร โดยยับยั้งการเคลื่อนไหวของอาหารในกระเพาะอาหาร ทำให้เกิดความรู้สึกอิ่มได้นานขึ้น ซึ่งช่วยให้ผู้ที่ทานยาสามารถลดน้ำหนักได้ โดยมีการใช้ยานี้ร่วมกับโปรแกรมลดน้ำหนักที่รวมถึงการออกกำลังกายและการควบคุมอาหารเป็นส่วนประกอบหลัก
วัตถุประสงค์
1. สร้างความตระหนักเกี่ยวกับโรคอ้วนในประเทศไทย
2. ใช้ยาตามข้อบ่งใช้ที่ได้รับ Approved จากอย.
3. การให้คำแนะนำในการใช้ยา Saxenda ในร้านยา
คำสำคัญ
การใช้ยาลดน้ำหนัก GLP-1 ในผู้ป่วยโรคอ้วน