การประชุมวิชาการ
Impurity Management in Pharmaceutical Processes
ชื่อการประชุม Impurity Management in Pharmaceutical Processes
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2004-2-000-004-04-2567
สถานที่จัดการประชุม Ambassador Hotel Bangkok
วันที่จัดการประชุม 24 เม.ย. 2567
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรที่ปฏิบัติงานประกันคุณภาพ ควบคุมคุณภาพ ผลิต ผู้ตรวจประเมินระบบคุณภาพ/GMP และผู้สนใจทั่วไปในการผลิตยา
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
Safety is one of the key quality attributes in pharmaceutical products, therefore, impurity levels need to be controlled in order to meet the regulatory requirements. Especially biological products, which require a complex production process and involvement of a broad range of chemicals, and impurities both adventitious and endogenous are concerned. Controlling the impurity level in the raw material and aggregate management are 2 strategies that can be considered. The session will brief you through an elemental impurity as per ICH Q3D, a Risk-based Approach to Evaluate Nitrosamines as well as Impurity removal in Biologics as an aggregate management.
วัตถุประสงค์
to learn about these topics
1. Guideline on Elemental Impurities, Nitrosamines, EG and DEG for Formulation Material
2. Raw Material Selection in Pharmaceutical and Biopharmaceuticals Amid Impurities and Formulation Challenges
3. Impurity removal in Biologics: Aggregate management
4. Impurity in Biological products
คำสำคัญ
impurity, nitrosamines, Biological products
วิธีสมัครการประชุม
สมัครออนไลน์ได้ที่ http://tipa.or.th/tipa/register/ ที่นั่งจำนวนจำกัด