การประชุมวิชาการ
ชื่อการประชุม จำนวนหน่วยกิต วันที่จัดประชุม
การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 5/2562 " Advanced Pharmacotherapeutics I
โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์
28.25 07 ม.ค. 2562 - 11 ม.ค. 2562
การอบรมพัฒนาศักยภาพการใช้งานระบบสารสนเทศสำหรับผู้ประกอบการด้านยา ประจำปี 2562 รุ่นที่ 1
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
18 09 ม.ค. 2562 - 06 มี.ค. 2562
โครงการอบรมเพิ่มพูนทักษะการใช้ยาความเสี่ยงสูง เน้นการติดตามการใช้ยา รุ่นที่ 1, 2
ห้องประชุมเอกาทศรถ 2 ชั้น 3 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
4.5 10 ม.ค. 2562
โครงการพัฒนาสมรรถนะพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดด้านการกำกับดูแลวัตถุอันตราย
โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
11 10 ม.ค. 2562 - 11 ม.ค. 2562
การประชุมวิชาการPharmacy HCU Reunion2019 เรื่อง Modern Pharmacy 4.0
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
6 13 ม.ค. 2562
โครงการพัฒนาแหล่งฝึกงานการบริบาลทางเภสัชกรรม ปี 2561 เรื่อง การปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมอายุกรรมและโรคติดเชื้อ ระบบสนับสนุนการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผล(Antimicrobial Stewardship Program; ASP) ตอนที่ 1
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
6 13 ม.ค. 2562
โครงการประชุมวิชาการ หัวใจ Cardiac Network Forum ครั้งที่ 11 : Sport Heath for Smart Heart 2019
โรงแรมเทพนคร และโรงแรมอัลวาเรซ จังหวัดบุรีรัมย์
24.25 15 ม.ค. 2562 - 18 ม.ค. 2562
การอบรมพัฒนาศักยภาพการใช้งานระบบสารสนเทศสำหรับผู้ประกอบการด้านยา ประจำปี 2562 รุ่นที่ 2
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
15 16 ม.ค. 2562 - 24 เม.ย. 2562
การอบรม “21st Bangkok International Symposium on HIV Medicine”
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ
12 16 ม.ค. 2562 - 18 ม.ค. 2562
โครงการอบรมเพิ่มพูนทักษะการใช้ยาความเสี่ยงสูง เน้นการติดตามการใช้ยา 3, 4
ณ ห้องประชุมเอกาทศรถ 2 ชั้น 3 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเรศวร
4.5 17 ม.ค. 2562
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับเภสัชกรประจำแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ประจำปี 2562 (the 2018 National Pharmacy Preceptor Conference) ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9 17 ม.ค. 2562 - 18 ม.ค. 2562
การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 20 เรื่อง “Hot Topics in Pediatric Nutrition 2019”
ห้องบอลรูม โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ
7.25 17 ม.ค. 2562 - 18 ม.ค. 2562
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาสู่คุณภาพการบริบาลเภสัชกรรมชุมชนยุคใหม่
ห้องประชุมสานใจ 1/1 ชั้น 6 อาคารสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ บริเวณกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
6 17 ม.ค. 2562
โครงการพัฒนาแหล่งฝึกงานการบริบาลทางเภสัชกรรม ปี 2561 เรื่อง การปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมอายุกรรมและโรคติดเชื้อระบบสนับสนุนการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผล(Antimicrobial Stewardship Program; ASP) ตอนที่ 2
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
6 20 ม.ค. 2562
งานประชุมวิชาการร้านยาจังหวัดนครพนม เรื่อง KIDs Expert โรคเด็กที่พบบ่อยในร้านยา
ณ ห้องริเวอร์ เฮอริเทจ โรงแรมเดอะริเวอร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
2 20 ม.ค. 2562
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง การให้คำแนะนำเรื่องสุขภาพที่พบบ่อยในร้านยา
ห้องประชุม Bon-vivant ชั้น 2 โรงแรม ตะวันนา สุรวงศ์ กรุงเทพมหานคร
3.75 21 ม.ค. 2562 - 28 ม.ค. 2562
ประชุมวิชาการ HA southern regional forum ประจำปี 2562
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระบารมี ชั้น 14 อาคารเฉลิมพระบารมี (21 ม.ค.62)/ณ ห้องประชุมทองจันทร์ หงศ์ลดารมภ์ อาคารเรียนรวมฯ (22-23 ม.ค.62)
14.25 21 ม.ค. 2562 - 23 ม.ค. 2562
งานประชุมวิชาการ เรื่อง "ระบบยา" ครั้งที่ 1/2562
ณ ห้องรัตน์โกสินทร์-สุโขทัย โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพฯ
17.5 21 ม.ค. 2562 - 23 ม.ค. 2562
การอบรมพัฒนาศักยภาพการใช้งานระบบสารสนเทศสำหรับผู้ประกอบการด้านยา ประจำปี 2562 รุ่นที่ 3
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
18 23 ม.ค. 2562 - 29 พ.ค. 2562
SMART Pharmacy Management ตอน รู้จุดอ่อน สร้างจุดแข็ง พัฒนาทักษะการขาย
ห้องประชุมทับทิม-เกษม อาคารเภสัชกรรมสมาคมฯ สุขุมวิท 38 กรุงเทพฯ
5 27 ม.ค. 2562
การประชุมวิชาการเรื่อง Update Management for Skin Disorder in Community Pharmacy
ห้องกษัตริย์ศึก 2 ชั้น โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ ถนนรองเมือง
4.5 27 ม.ค. 2562
โครงการพัฒนาศักยภาพเภสัชกรชุมชน เรื่อง การใช้ยาในโรคสำหรับโลกยุคดิจิทัล (โรคนอนไม่หลับ โรคตาแห้ง) ปัญหาและแนวทางแก้ไขการใช้ยาในระบบทางเดินอาหารและลำไส้ และการให้คำแนะนำที่ถูกต้องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหาร ในร้านขายยา
ณ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์กองทัพไทย เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อ.เมือง จ.ชลบุรี
6.5 27 ม.ค. 2562
โครงการอบรมระบบยาในโรงพยาบาล
ห้องประชุม 1 ชั้น 24 อาคารกาญจนาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน กรุงเทพมหานคร
10.5 31 ม.ค. 2562 - 04 ก.พ. 2562
โครงการอบรมเพิ่มพูนทักษะการใช้ยาความเสี่ยงสูง เน้นการติดตามการใช้ยา รุ่นที่ 5, 6
ณ ห้องประชุมเอกาทศรถ 2 ชั้่น 3 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลนเรศวร
4.5 31 ม.ค. 2562
Project Management for Pharmaceutical Industry
โรงแรม แอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ
11 31 ม.ค. 2562 - 01 ก.พ. 2562
โครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่ด้านวัตถุเสพติดในสถานพยาบาล
เมืองทองธานี
16 31 ม.ค. 2562 - 01 ก.พ. 2562
กำหนดการฝึกอบรม วิชาความชำนาญด้านการวิเคราะห์การจัดการความเสี่ยงในงานคุ้มครองผู้บริโภค
ณ ห้อง 210 ชั้น 2 อาคารนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
20.25 31 ม.ค. 2562 - 02 ก.พ. 2562
โครงการจัดการหลักสูตร Non Degree ภายใต้เรื่อง การฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านมะเร็ง
คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กลุ่มงานเภสัชกรรม และกลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
48 01 ก.พ. 2562 - 31 พ.ค. 2562
โครงการจัดการหลักสูตร Non Degree ภายใต้เรื่อง การฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านจิตเวช
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
48 01 ก.พ. 2562 - 31 พ.ค. 2562
ประชุมวิชาการ เรื่อง contemporary review in pharmacotherapy
ณ ห้องประชุมหลวงพ่อกัณหา สุขกาโม อาคารหลวงพ่อกัณหา สุขกาโม ชั้น 4 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
10.75 02 ก.พ. 2562 - 03 ก.พ. 2562
การฝึกอบรม รายวิชาความชำนาญด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน
28.5 04 ก.พ. 2562 - 08 ก.พ. 2562
การรักษาโรคมะเร็งปอดชนิด Non-Small Cell Lung Cancer ระยะที่ 3
ห้องประชุมอาคาร 4 ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
2 05 ก.พ. 2562
การประชุมวิชาการ Ramathibodi Conference of Clinical Pharmacy (RCCP) ครั้งที่ 3 New Millennium of Therapeutic Options from Clinical Evidences to Pharmaceutical Care
ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์
17 06 ก.พ. 2562 - 08 ก.พ. 2562
โครงการอบรมเพิ่มพูนทักษะการใช้ยาความเสี่ยงสูง เน้นการติดตามการใช้ยา รุ่นที่ 7, 8
ณ ห้องประชุมเอกาทศรถ 2 ชั้่น 3 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลนเรศวร
4.5 07 ก.พ. 2562
หลักการแนะนำดูแลปัญหาผิวอย่างเหมาะสมในแต่ละวัยด้วยเวชสำอางในร้านขายยา
โรงแรม เรดิสัน บลู พลาซ่า กรุงเทพ
5 10 ก.พ. 2562
จัดการประชุมสัมมนาวิชาการสำหรับสมาชิกสมาคมฯ
โรงแรม Dor-Shada Resort By The Sea พัทยา จังหวัดชลบุรี
3 10 ก.พ. 2562
การฝึกอบรมวิชาความชำนาญด้านการบังคับใช้กฎหมายเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค
ณ ห้อง ๒๑๐ อาคารนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
23 11 ก.พ. 2562 - 13 ก.พ. 2562
การประชุมวิชาการ “102 ปี อายุรศาสตร์ศิริราช” (102nd Siriraj Medicine: Consensus & Controversies in Medicine)
ณ อาคารศรีสวรินทิรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
36.25 12 ก.พ. 2562 - 15 ก.พ. 2562
A practical approach to deviation /OOS management
โรงแรม แอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ
12 12 ก.พ. 2562 - 13 ก.พ. 2562
โครงการประชุมวิชาการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและเครื่องสำอางจังหวัดพะเยา
ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
6 13 ก.พ. 2562
งานประชุมวิชาประจำปีสมาคมเภสัชวิทยาแห้งประเทศไทย ครั้งที่ 41 เรือง "Herbal and Complementary Medicine Innovation : East Meets West"
ณ โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดเชียงใหม่
8.5 14 ก.พ. 2562 - 15 ก.พ. 2562
โครงการอบรมเพิ่มพูนทักษะการใช้ยาความเสี่ยงสูง เน้นการติดตามการใช้ยา รุ่นที่ 9,10
ณ ห้องประชุมเอกาทศรถ 2 ชั้่น 3 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลนเรศวร
4.5 14 ก.พ. 2562
การประชุมวิชาการ เรื่อง การเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านการใช้ยาและยาจากสมุนไพร
โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ
6.25 15 ก.พ. 2562
การประชุมวิชาการ 20 ปี เภสัชศาสตร์ มหาสารคาม: ความก้าวหน้าทางวิชาการและนวัตกรรมเพื่อชุมชน
โรงแรมตักสิลา อ.เมือง จ.มหาสารคาม
10.75 15 ก.พ. 2562 - 16 ก.พ. 2562
การประชุมวิชาการ“Updated Clinical Assessment for NCDs in Primary Care”
ห้องกษัตริย์ศึก 2 ชั้น 4 โรงแรมเดอะทวิน ถนนรองเมือง
5.5 17 ก.พ. 2562
งานประชุมวิชาการฉลองครบรอบ 25 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ณ โรงแรมเดอะพาร์ค จังหวัดพิษณุโลก
15.5 20 ก.พ. 2562 - 22 ก.พ. 2562
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาสู่คุณภาพการบริบาลเภสัชกรรมชุมชนยุคใหม่
ห้องประชุมสานใจ 1/1 ชั้น 6 อาคารสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ บริเวณกระทรวงสาธารณสุข จังหวัด ห้องประชุมสานใจ 1/1 ชั้น 6 อาคารสำนักงานคณะกรรมการส
6 21 ก.พ. 2562
SMART Pharmacy Management ตอน ปลับกุลยุทธ์ ทันยุคดิจิตัล
6 24 ก.พ. 2562
การประชุมวิชาการ คุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร
15.5 25 ก.พ. 2562 - 27 ก.พ. 2562
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชศาสตร์ศึกษาสำหรับคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ หัวข้อ การออกแบบระบบการประเมินผล (Designing Assessment System)
ห้อง 401 อาคาร 80 ปี คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
33 27 ก.พ. 2562 - 15 มี.ค. 2562
การประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2562 สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย เรื่อง Health and social innovations for aging populations
ณ โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพมหานคร
13 27 ก.พ. 2562 - 01 มี.ค. 2562
โครงการอบรมวิชาการอายุรกรรม “Prapokklao Annual Meeting in Internal Medicine : PAMI” ครั้งที่ 2
ห้องประชุม อาคารศูนย์แพทย์ใหม่ ชั้น ๓ โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
8.75 28 ก.พ. 2562 - 01 มี.ค. 2562
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 และการประชุมวิชาการ เรื่อง “Diabetes Family and Network”
ณ โรงแรมอโนมา กรุงเทพมหานคร
3.5 01 มี.ค. 2562
โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร เรื่อง กฎหมายพื้นฐานที่ใช้ในการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
12 06 มี.ค. 2562 - 07 มี.ค. 2562
การประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยจิตเวชสำหรับเภสัชกรเครือข่าย
๘.๑ ห้องประชุมนายแพทย์วิศักดิ์ศตรา ชั้น ๒ อาคารสัมนาคาร โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ ๘.๒ ห้องประชุมรวมใจ ๑ ชั้น ๑ กลุ่มงานวิจัยและฝึกอบรมสู่
34.5 06 มี.ค. 2562 - 15 มี.ค. 2562
การประชุมวิจัยนานาชาติทางเภสัชศาสตร์ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 35)
โรงแรมอีสติน มักกะสัน กรุงเทพมหานคร
4 08 มี.ค. 2562
โครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน The 11th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2019 (NEPhReC2019) “โอกาส และความท้าทายของวิชาชีพเภสัชกรรมในอนาคต” “Future Pharmacy Profession: Challenges and Initiatives”
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3.75 16 มี.ค. 2562 - 17 มี.ค. 2562
การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยจิตเวช ประจำปี ๒๕๖๒
โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน ถ.พระราม ๙ กรุงเทพมหานคร
19.75 20 มี.ค. 2562 - 22 มี.ค. 2562
ประชุมวิชาการ Oncology Pharmacy Board Review ครั้งที่ 4 เรื่อง “Comprehensive Oncology Pharmacy Refresh 2019”
ณ ห้องประชุมทุ่งศรีเมือง 2 ชั้น 3 โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
13.5 21 มี.ค. 2562 - 22 มี.ค. 2562
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาสู่คุณภาพการบริบาลเภสัชกรรมชุมชนยุคใหม่
ห้องประชุมสานใจ 1/1 ชั้น 6 อาคารสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ บริเวณกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
6 21 มี.ค. 2562
SMART Pharmacy Management ตอน มองมุมกลับ ปรับระบบการจัดการ
ห้องประชุมทับทิม-เกษม อาคารเภสัชกรรมสมาคมฯ สุขุมวิท 38 กรุงเทพฯ
6 23 มี.ค. 2562
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 11/2562 เรื่อง “การคิดเชิงระบบในการจัดการเภสัชกรรม (Systems Thinking in Pharmacy Management)”
ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่นโฮเทล แอนด์คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์
17 25 มี.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2562
One Day Review Course: To be a Drug Expert Series 2019 Episode 1: Acid Reducing Drugs
ณ ห้องรัตนโกสินทร์-สุโขทัย โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม กรุงเทพฯ
6 30 มี.ค. 2562
โครงการจัดการหลักสูตร Non Degree ภายใต้เรื่อง การฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านมะเร็ง
คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กลุ่มงานเภสัชกรรม และกลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
48 01 เม.ย. 2562 - 31 ก.ค. 2562
โครงการจัดการหลักสูตร Non Degree ภายใต้เรื่อง การฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านจิตเวช
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
48 01 เม.ย. 2562 - 31 ก.ค. 2562
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาสู่คุณภาพการบริบาลเภสัชกรรมชุมชนยุคใหม่
ห้องประชุมสานใจ 1/1 ชั้น 6 อาคารสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ บริเวณกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
6 18 เม.ย. 2562
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 13/2561 เรื่อง “หัวข้อปัจจุบันในการจัดการทางเภสัชกรรม” (Current Issues in Pharmacy Administration)
ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร
32 22 เม.ย. 2562 - 26 เม.ย. 2562
โครงการประชุมเภสัชกรรมทันยุค ครั้งที่ 1 /2562 เรื่อง “เภสัชศาสตร์ทันยุคกับโรคในระบบทางเดินอาหารและการจัดการ”
ห้องประโชติ เปล่งวิทยา 1 อาคารส่วนปาฐอาศรม ชั้น 2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม
12 03 พ.ค. 2562 - 04 พ.ค. 2562
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 14/2562 เรื่อง Advanced Pharmacotherapeutics II
ณ โรงแรม อวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น
27 06 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาสู่คุณภาพการบริบาลเภสัชกรรมชุมชนยุคใหม่
ห้องประชุมสานใจ 1/1 ชั้น 6 อาคารสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ บริเวณกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
6 16 พ.ค. 2562
การประชุมวิชาการ ความก้าวหน้าทางเภสัชวิทยาของยาใหม่ ครั้งที่ 17
ณ ห้องประชุม อโนมา 2 และ 3 โรงแรมอโนมาแกรนด์ ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
11.5 23 พ.ค. 2562 - 24 พ.ค. 2562
การประชุมวิชาการ Integration of Pharmacokinetic Principles to Support Rational Drug Use (PK-RDU) 2019
ณ โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร
15 27 พ.ค. 2562 - 29 พ.ค. 2562
โครงการจัดการหลักสูตร Non Degree ภายใต้เรื่อง การฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านมะเร็ง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกลุ่มงานเภสัชกรรม และ กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
48 01 มิ.ย. 2562 - 30 ก.ย. 2562
โครงการจัดการหลักสูตร Non Degree ภายใต้เรื่อง การฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านจิตเวช
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
48 01 มิ.ย. 2562 - 30 ก.ย. 2562
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 16/2562 เรื่อง “ศิลปะการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (The Art of Transformational Leadership)”
ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร
27.25 03 มิ.ย. 2562 - 07 มิ.ย. 2562
การประชุมวิชาการ เรื่อง ก้าวทันเครื่องสำอาง 3: Cosmetics for special skin concerns
โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร
12 06 มิ.ย. 2562 - 07 มิ.ย. 2562
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาสู่คุณภาพการบริบาลเภสัชกรรมชุมชนยุคใหม่
ห้องประชุมสานใจ 1/1 ชั้น 6 อาคารสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ บริเวณกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
6 20 มิ.ย. 2562
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 25/2562 เรื่อง “Pharmacotherapy for excellent patient care: A principle of rational drug use for pharmacists” เภสัชบำบัดเพื่อความเป็นเลิศในการดูแลผู้ป่วย: หลักการใช้ยาอย่างสมเหตุผลสำหรับเภสัชกร
ณ ห้อง บอลรูม ชั้น 1 โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร
27 24 มิ.ย. 2562 - 28 มิ.ย. 2562
PHARMACOTHERAPY THROUGH THE CYCLE OF LIFE 2019: การใช้ยาตามวัฏจักรแห่งชีวิต 2562
ห้องแกรนด์บอลรูม (ชั้น 1) โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพ
11 04 ก.ค. 2562 - 05 ก.ค. 2562
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาสู่คุณภาพการบริบาลเภสัชกรรมชุมชนยุคใหม่
ห้องประชุมสานใจ 1/1 ชั้น 6 อาคารสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ บริเวณกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
6 18 ก.ค. 2562
โครงการจัดการหลักสูตร Non Degree ภายใต้เรื่อง การฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านมะเร็ง
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กลุ่มงานเภสัชกรรม และ กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
48 01 ส.ค. 2562 - 30 พ.ย. 2562
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาสู่คุณภาพการบริบาลเภสัชกรรมชุมชนยุคใหม่
ห้องประชุมสานใจ 1/1 ชั้น 6 อาคารสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ บริเวณกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
6 15 ส.ค. 2562
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาสู่คุณภาพการบริบาลเภสัชกรรมชุมชนยุคใหม่
ห้องประชุมสานใจ 1/1 ชั้น 6 อาคารสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ บริเวณกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
6 19 ก.ย. 2562
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาสู่คุณภาพการบริบาลเภสัชกรรมชุมชนยุคใหม่
ห้องประชุมสานใจ 1/1 ชั้น 6 อาคารสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ บริเวณกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
6 17 ต.ค. 2562
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาสู่คุณภาพการบริบาลเภสัชกรรมชุมชนยุคใหม่
ห้องประชุมสานใจ 1/1 ชั้น 6 อาคารสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ บริเวณกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
6 21 พ.ย. 2562
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาสู่คุณภาพการบริบาลเภสัชกรรมชุมชนยุคใหม่
ห้องประชุมสานใจ 1/1 ชั้น 6 อาคารสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ บริเวณกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
6 19 ธ.ค. 2562

» 86 รายการ