การประชุมวิชาการ
ชื่อการประชุม จำนวนหน่วยกิต วันที่จัดประชุม
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 3/2561 เรื่อง “สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาทางเภสัชกรรม”
ณ ห้องประชุม 3202 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
33 07 ม.ค. 2561 - 22 เม.ย. 2561
โครงการพัฒนาศักยภาพเภสัชกรปฐมภูมิ เรื่อง แนวทางเวชศาสตร์ครอบครัวเพื่อการดูแลผู้ป่วยด้วยการเยี่ยมบ้านอย่างองค์รวม
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มช.
4.5 08 ม.ค. 2561 - 09 ม.ค. 2561
กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพในโรงพยาบาล (รุ่นที่ 1)
ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร
9.5 09 ม.ค. 2561 - 10 ม.ค. 2561
การประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการสารสนเทศด้านยา เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านยา ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 (รุ่นที่ 1)
ห้องอบรมศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ อาคาร 1 ชั้น 4 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
5 10 ม.ค. 2561 - 07 ก.พ. 2561
กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพในโรงพยาบาล (รุ่นที่ 2)
ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร
9.5 11 ม.ค. 2561 - 12 ม.ค. 2561
โครงการจัดประชุมสภาเภสัชกรรมสัญจร ครั้งที่ 2 เรื่อง การประชุมคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม และจัดทำแผนยุทธศาสตร์สภาเภสัชกรรม พบปะเภสัชกร และการประชุมวิชาการ เรื่อง บทบาทวิชาชีพเภสัชกรรมกับการใช้ยาเพื่อความปลอดภัยของประชาชน
ณ ห้องประชุมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4 14 ม.ค. 2561 - 15 ม.ค. 2561
การประชุมสภาเภสัชกรรมสัญจร ครั้งที่ 2 เรื่อง การประชุมคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม และจัดทำแผนยุทธศาสตร์สภาเภสัชกรรม พบปะเภสัชกร และ การประชุมวิชาการ เรื่อง บทบาทสภาเภสัชกรรมกับการใช้ยาเพื่อความปลอดภัยของประชาชน
ณ ห้องประชุมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิยาลัยขอนแก่น
4 14 ม.ค. 2561 - 15 ม.ค. 2561
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 4/2561 เรื่อง Advanced Pharmacotherapeutics I "Essentials of Pharmacotherapy in Service Plan: Opportunities and Roles of Pharmacist"
ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่นราชาออคิด จังหวัดขอนแก่น
28.75 15 ม.ค. 2561 - 19 ม.ค. 2561
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ชีวสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์แผนภูมิวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต (The Use of Bioinformatics for Phylogenetic Analysis)
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15 17 ม.ค. 2561 - 19 ม.ค. 2561
โครงการประชุมวิชาการ หัวข้อ “Update of Dissolution Testing 2018”
ณ ห้องประชุมโรงแรมแอมบาสเดอร์ ถนนสุขุมวิท 1/1 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
5 17 ม.ค. 2561
การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 19 เรื่อง “Hot Topics in Pediatric Nutrition 2018”
ห้องบอลรูม โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ
7 18 ม.ค. 2561 - 19 ม.ค. 2561
งานประชุมวิชาการ เรื่อง “ระบบยาสัญจร ปี 2561” ครั้งที่ 1
ณ โรงแรมแคนทารี โคราช จังหวัดนครราชสีมา
10 18 ม.ค. 2561 - 19 ม.ค. 2561
งานประชุมวิชาการ มูลนิธิอายุรกรรมพระมงกุฎเกล้า วันที่ 19 มกราคม 2561 ห้อง Rainbow Hall ชั้น 17 โรงแรมใบหยก
ณ ศูนย์ประชุม โรงแรมใบหยก กรุงเทพ
4.75 19 ม.ค. 2561 - 21 ม.ค. 2561
งานประชุมวิชาการ มูลนิธิอายุรกรรมพระมงกุฎเกล้า Content Space วันที่ 19 มกราคม 2561 ชั้น 19 โรงแรมใบหยก
ณ ศูนย์ประชุม โรงแรมใบหยก กรุงเทพ
3.25 19 ม.ค. 2561 - 21 ม.ค. 2561
งานประชุมวิชาการ มูลนิธิอายุรกรรมพระมงกุฎเกล้า วันที่ 20 มกราคม 2561 Rainboe Hall ชั้น 17 โรงแรมใบหยก
ศูนย์ประชุม โรงแรมใบหยก กรุงเทพ
5 19 ม.ค. 2561 - 21 ม.ค. 2561
งานประชุมวิชาการ มูลนิธิอายุรกรรมพระมงกุฎเกล้า วันที่ 20 มกราคม 2561 Content Space ชั้น 19 โรงแรมใบหยก
ศูนย์ประชุม โรงแรมใบหยก กรุงเทพ
5 19 ม.ค. 2561 - 21 ม.ค. 2561
งานประชุมวิชาการ มูลนิธิอายุรกรรมพระมงกุฎเกล้า วันที่ 20 มกราคม 2561 ชั้น 10 อาคารใบหยกบูติค
ศูนย์ประชุม โรงแรมใบหยก กรุงเทพ
4 19 ม.ค. 2561 - 21 ม.ค. 2561
งานประชุมวิชาการ มูลนิธิอายุรกรรมพระมงกุฎเกล้า วันที่ 21 มกราคม 2561 Rainboe Hall ชั้น 17 โรงแรมใบหยก
ศูนย์ประชุม โรงแรมใบหยก กรุงเทพ
3.75 19 ม.ค. 2561 - 21 ม.ค. 2561
งานประชุมวิชาการ มูลนิธิอายุรกรรมพระมงกุฎเกล้า วันที่ 21 มกราคม 2561 Content Space ชั้น 19 โรงแรมใบหยก
ศูนย์ประชุม โรงแรมใบหยก กรุงเทพ
4.5 19 ม.ค. 2561 - 21 ม.ค. 2561
งานประชุมวิชาการ มูลนิธิอายุรกรรมพระมงกุฎเกล้า วันที่ 21 มกราคม 2561 ชั้น 10 อาคารใบหยกบูติค
ศูนย์ประชุม โรงแรมใบหยก กรุงเทพ
4 19 ม.ค. 2561 - 21 ม.ค. 2561
การประชุมวิชาการชมรมเภสัชกรชุมชน จังหวัดนครพนม เรื่อง โรคสาหรับระบบทางเดินอาหารและตับที่พบบ่อยในร้านยา
ณ ห้องริเวอร์ เฮอริเทจ โรงแรมเดอะริเวอร์ อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม
1.5 21 ม.ค. 2561
การพัฒนาสมรรถนะพนักงานเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาคในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์หลังออกสู่ตลาดปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สวนนงนุช พัทยา อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
15.5 22 ม.ค. 2561 - 26 ม.ค. 2561
การประชุมนานาชาติครั้งที่ 1 เรื่อง นวัตกรรมอาหารสุขภาพในเอเชีย (Innovation of Functional Foods in Asia , IFFA) Functional Foods: Trends in Innovative Research and Markets
ห้องประชุมเมืองพะเยา ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา
12.5 22 ม.ค. 2561 - 24 ม.ค. 2561
การประชุมวิชาการ Cardiac Network Forum ครั้งที่ 10
โรงแรมโกลเด้นท์ซิตี้ จังหวัดระยอง
14.75 23 ม.ค. 2561 - 26 ม.ค. 2561
โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล(RDU) จังหวัดสตูล
ห้องประชุมแก้วโกเมน ชั้น4 ตึก OPD โรงพยาบาลสตูล
6 23 ม.ค. 2561
Pharmaceutical Sciences and Technology 2018
The Ambassador Bangkok Hotel, Bangkok
10.75 24 ม.ค. 2561 - 25 ม.ค. 2561
โครงการประชุมวิชาการพัฒนาเภสัชศาสตร์ศึกษากับแหล่งฝึกปฏิบัติวิชาชีพ
ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 1 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.5 26 ม.ค. 2561
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1 เรื่อง “เภสัชกรกับสังคมผู้สูงอายุ”
ห้องประโชติ เปล่งวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์
10 27 ม.ค. 2561 - 28 ม.ค. 2561
การใช้ยาฆ่าเชื้ออย่างถูกต้องในร้านยา
ณ ห้องเพชรพลอย ชั้น 5 โรงแรมยะลามายเฮาส์
5 27 ม.ค. 2561
การประชุมวิชาการเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพของคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์และเภสัชกรประจำร้านยาในการให้บริการเลิกบุหรี่
ห้องประชุมสุนาลินี นิโครธานนท์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์
6 28 ม.ค. 2561
การประชุมวิชาการเรื่อง Pharmacology Update: What’s New for NCDs in Primary Care Practices?
ณ ห้องคอนเวนชั่น ซีดี โรงแรม แอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ
6 28 ม.ค. 2561
การประชุมวิชาการเพื่อการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561
6 28 ม.ค. 2561
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างข้อสอบ OSPE เพื่อวัดและประเมินทักษะ
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10.5 29 ม.ค. 2561 - 30 ม.ค. 2561
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 5/2561 เรื่อง Advanced Pharmacotherapeutics-II "Essentials of Pharmacotherapy in Service Plan: Opportunities and Roles of Pharmacist"
ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่นราชาออคิด จังหวัดขอนแก่น
27.5 29 ม.ค. 2561 - 02 ก.พ. 2561
การพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในการตรวจสถานที่ผลิตวัตถุอันตรายให้ได้มาตรฐาน
โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซต์ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
10.5 29 ม.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2561
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
โรงเเรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี
4.75 31 ม.ค. 2561
Procurement Policy for Pharmaceuticals: What should know?
ณ ห้อง Infinity Room โรงแรม Pullman Hotel กรุงเทพฯ
3 03 ก.พ. 2561
การจัดประชุมวิชาการของชมรมร้านขายยาภาคตะวันออก
โรงแรม PATTAYA PARK BEACH RESORT พัทยา จังหวัดชลบุรี
2.5 04 ก.พ. 2561
การประชุมวิชาการ “101 ปี อายุรศาสตร์ศิริราช” (101st Anniversary of Siriraj Internal Medicine: Theory to Clinical Practice)
ณ อาคารศรีสวรินทิรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
17.25 06 ก.พ. 2561 - 09 ก.พ. 2561
Rational pharmacotherapy in clinical practice conference ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561
ณ ห้องปทุมวัน ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โฮเทล แอน คอนเวชั่น เซนเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี
12 08 ก.พ. 2561 - 09 ก.พ. 2561
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “องค์ความรู้สมุนไพรเพื่อ...ประเทศไทย 4.0” เนื่องในวโรกาส 100 ปี ชาตกาล เภสัชกร ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. วิเชียร จีรวงส์ ราชบัณฑิต
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4.75 10 ก.พ. 2561
โครงการ การเพิ่มพูนความรู้และทักษะเภสัชกรร้านยา: การดูแลผู้ป่วยโรคภูมิแพ้
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถ่ายทอดสัญญาณไปยังห้องประชุมโรงแรมวังใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และห้องประชุมโรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส โคราช จังหวัดนครรา
4.75 11 ก.พ. 2561
ประชุมวิชาการโครงการรักสุขภาพ ใส่ใจการใช้ยา กับร้านยาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ 2561
ณ ห้องไชยานุภาพ 2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
3 11 ก.พ. 2561
ประชุมวิชาการการบริการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่อเนื่องเชื่อมต่อระหว่างร้านยาและโรงพยาบาล
ณ ห้องไชยานุภาพ 2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
3 11 ก.พ. 2561
“Approach for Nociceptive and Neuropathic Pain Management in Drug Store” และ “Practical approaches to managing GERD and Constipation in Drug Store”
ณ ห้องดุสิตธานีฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร
4 11 ก.พ. 2561
Applied Risk Management for Commissioning and Qualification
ห้องแคทลียา 2 ชั้น 3 โรงแรม แอมบาสซาเดอร์ ซอยสุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ
9 12 ก.พ. 2561 - 13 ก.พ. 2561
Changes to the PIC/S GMP guidance on the manufacture of sterile medicines (Annex 1)
ห้องออร์คิด 1 ชั้น 3 โรงแรม แอมบาสซาเดอร์ ซอยสุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ
9 12 ก.พ. 2561 - 13 ก.พ. 2561
โครงการประชุมวิชาการชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทย จังหวัดสุพรรณบุรี
โรงแรม สองพันบุรี อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
3 19 ก.พ. 2561
การประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการสารสนเทศด้านยา เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านยา ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 (รุ่นที่ 2)
ห้องอบรมศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ อาคาร 1 ชั้น 4 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
5 21 ก.พ. 2561 - 21 มี.ค. 2561
โครงการอบรมความรู้ในการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา สถาบันประสาทวิทยา
12 22 ก.พ. 2561 - 23 ก.พ. 2561
นวัตกรรมทางเภสัชกรรมสู่ความงามและสุขภาพ
ห้อง เดอะ คริสตัล ท๊อป ชั้น 6 โรงแรมประจักษ์ตรา อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี หลั
6 25 ก.พ. 2561
หลักการเลือกและให้คำแนะนำเพื่อดูแลปัญหาผิวด้วยเวชสำอางในร้านขายยา
โรงแรม เจดับบลิว แมริออทกรุงเทพ
6 25 ก.พ. 2561
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560
ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 203 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค
3 04 มี.ค. 2561
การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ไฮเพอร์ฟอร์มานซ์ลิควิดโครมาโทกราฟีสำหรับงานเภสัชวิเคราะห์ Efficiency enhancement for high performance liquid chromatography in Pharmaceutical Analysis
ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
15.25 05 มี.ค. 2561 - 08 มี.ค. 2561
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการงานเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 7/2561 เรื่อง Pharmaceutical Care for Patients with Chronic Diseases
โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร
30 05 มี.ค. 2561 - 09 มี.ค. 2561
การประชุมวิชาการ Ramathibodi Conference of Clinical Pharmacy (RCCP) ครั้งที่ 2
ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
16.5 07 มี.ค. 2561 - 09 มี.ค. 2561
การประชุมวิจัยนานาชาติทางเภสัชศาสตร์ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 34) และ โครงการสัมมนาวิชาการ CU FPhS-RIKEN CDB Symposium ครั้งที่ 2: “ความก้าวหน้าด้านชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล”
โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพมหานคร
7 08 มี.ค. 2561 - 09 มี.ค. 2561
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 และการประชุมวิชาการ "Woman and Diabetes"
ณ กมลทิพย 2,3 โรงแรมเดอะสุโกศล ถนนศรีอยุธยา กทม.
3 09 มี.ค. 2561
โครงการมหกรรมวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3 11 มี.ค. 2561
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการข้อมูลสุขภาพและรายงานเชิงวิเคราะห์แบบโต้ตอบด้วย MS EXCEL
ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น ๑ อาคารคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
20.25 12 มี.ค. 2561 - 14 มี.ค. 2561
โครงการประชุมวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทย จังหวัดสมุทรสาคร
ณ ภัตตาคารนิวรสทิพย์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
2 14 มี.ค. 2561
โครงการจัดประชุมและอบรมทางวิชาการประจำปี 2561 29th TASP Annual Scientific Meeting 2018: “Novel Pain Management”
โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ
15.75 15 มี.ค. 2561 - 17 มี.ค. 2561
Antibiotics smart use on Infectious Diseases in Community Pharmacy
ณ โรงแรมพรีม่า วิลล่า พัทยา
6 24 มี.ค. 2561
การประชุมวิชาการ เรื่อง วัคซีนสำหรับผู้สูงวัย
โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร
5.5 26 มี.ค. 2561
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 11/2561 เรื่อง “การคิดเชิงระบบในการจัดการเภสัชกรรม (Systems Thinking in Pharmacy Management)”
ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์
15.75 26 มี.ค. 2561 - 28 มี.ค. 2561
การประชุมวิชาการ เรื่อง “ยาชีววัตถุคล้ายคลึง (biosimilar)”
โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร
12 29 มี.ค. 2561 - 30 มี.ค. 2561
ประชุมวิชาการ Oncology Pharmacy Board Review ครั้งที่ 3 เรื่อง “Cancer Pharmacotherapy Refresh”
ณ ห้องอิมพีเรียลฮอล์ล 1 โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
12.5 29 มี.ค. 2561 - 30 มี.ค. 2561
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 13/2561 เรื่อง “หัวข้อปัจจุบันในการจัดการทางเภสัชกรรม” (Current Issues in Pharmacy Administration)
ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร
26 02 เม.ย. 2561 - 05 เม.ย. 2561
การประชุมวิชาการ Pharmacotherapy of Interesting Common Diseases 2018
ณ โรงแรม แลนด์มาร์ค ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ
11 02 เม.ย. 2561 - 04 เม.ย. 2561
โครงการอบรมหลักสูตรโรคลมชักสำหรับเภสัชกร
ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 7 สถาบันประสาทวิทยา
18.25 01 พ.ค. 2561 - 03 พ.ค. 2561
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 16/2561 เรื่อง Workshop: Enhancing English Communication Skills in Pharmacy Services
ณ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
15 16 พ.ค. 2561 - 18 พ.ค. 2561
โครงการการให้บริการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการสู่ชุมชน เรื่อง ยาและสารพิษในชีวิตประจำวัน
ณ ห้องประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
17.5 30 พ.ค. 2561 - 01 มิ.ย. 2561
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์และการจัดการฐานข้อมูลยาและสุขภาพด้วยไมโครซอฟต์ แอคเซส
ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น ๑ อาคารคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
13.5 31 พ.ค. 2561 - 01 มิ.ย. 2561
Pharmacotherapy in Pediatrics 2018
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพ
11.75 14 มิ.ย. 2561 - 15 มิ.ย. 2561
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก เรื่อง “New Drugs and Novel Concepts”
ณ ห้อง บอลรูม ชั้น 1 โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร
27 18 มิ.ย. 2561 - 22 มิ.ย. 2561
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 29/2561 เรื่อง Powerful English: Skills for Success in Pharmacy Practice
ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น
15 18 ก.ค. 2561 - 20 ก.ค. 2561

» 76 รายการ